Aansoeke vir Graad 8 – 11

Let asseblief daarop dat die aanlyn inligtingsvorm nie ‘n aansoekvorm is nie, maar slegs ‘n algemene inligtingsvorm is waarmee ons met u kan kommunikeer. Die aanlyn vorm is nie ‘n verpligting nie, maar bloot opsioneel. Dit is vir ons belangrik om seker te maak dat ouers/voogde al die belangrike datums het om aansoek te doen vir 2024, by Hoërskool Stellenberg. Alle aansoeke moet deur die WKOD se aanlyn proses ingedien word. 

Navrae kan gerig word aan: info@stellenberg.org.za

 

OPEN DAY 2024

Date: 23 / 24 February

Play Video

Step 1:

Due Date: TBC

School admission process opens:
Parents/guardians must apply via the WCED’s online platform. All applicants MUST select/provide THREE choices for possible high schools to avoid any disappointment. The link will be available on the Stellenberg High School website, once it has been released by the WCED and activated.

Step 2:

Due Date: TBC

School admission process closes.

Step 3:

Due Date: TBC

School will process online applications received.

Step 4:

Due Date: TBC

System displays the outcome of all online admission
applications.

Step 5:

Due Date: TBC

Parents receive the outcome of the online admission
applications via email or SMS.

Step 6:

Due Date: TBC

Parents confirm acceptance via email.

Step 7:

Due Date: TBC

Schools will fill available placings.

About Us

School Time

Office Hours

Copyright © 2023. All rights reserved. PAIA Compliance | Privacy Policy

Scroll to Top